top of page

Pollastre amb personalitat

Volem que quan compris un producte AVIAT puguis comprar quelcom més que un producte.

 

Compromís ambiental

Durant tota la construcció del projecte i el seu funcionament som el més respectuosos possibles amb el nostre entorn natural:

- Producció pròpia de tota l’energia tèrmica i elèctrica que necessita el projecte mitjançant energia solar. L’ús de plaques fotovoltaiques sense cap lligam amb les xarxes de distribució de les grans operadores, permet l’autoabastiment energètic per fer  funcionar els diferents aparells elèctrics, escalfar les polleres i garantir l’extracció i distribució de l’aigua del pou.

- Ús de materials sostenibles durant la construcció (ús de fusta sostenible certificada FSC per als galliners i menjadores)

- Ús racional de l’aigua mitjançant sistemes per goteig que minimitzen la despesa hídrica associada al reg dels conreus.

- Incorporació dels fems de la granja ecològica als conreus propis, permetent tancar el cicle i evitant la incorporació d’adobs de síntesis química.

-  Gestió forestal dels boscos de la finca per facilitar la pastura dels pollastres. Al mateix temps, la pròpia pastura que fan els polls controla el creixement del sotabosc.

Compromís social

Ens agrada arrelar-nos al lloc on vivim i amb les persones amb qui compartim espai i valors:

  • Producció de pollastres penedesencs de raça autòctona cartalana, afavorint tot el sistema que fa possible la conservació i valorització comercial d’aquest tipus de pollastres.

  • Ús d’operadores telefòniques  ètiques per a les nostres comunicacions

  • Gestió de les nostres finances mitjançant banca cooperativa amb seu social a Catalunya.

  • Compra dels subministraments en comerços de proximitat i contractació de mà d’obra local.

  • Col·laboracions i compra de productes en entitats sense ànim de lucre.

  • Col·laboració activa amb projectes escolars, universitaris i/o de recerca científica.

  • Per a la selecció de personal extern al projecte, es farà mitjançant el SOC, prioritzant les persones que estiguin en situació d’atur i/o amb risc d’exclusió sociolaboral.

bottom of page